გაზომვის სახელმძღვანელო

თქვენი ოთახის დიზაინი იწყება აზომვით

თქვენი ოთახის დიზაინი იწყება გაზომვებიდან

თქვენი ოთახის დიზაინი იწყება გაზომვებიდან

თუ დამოუკიდებლად გადაწყვიტეთ აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, ჩვენ მიერ შესრულებული სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ თითოეული პუნქტის სწორად შესრულებაში.

ამასთანავე, შეგიძლიათ ისარგებლოთ აზომვის გამოძახების სერვისით.

თქვენი ოთახის დიზაინი იწყება გაზომვებიდან

თქვენი ოთახის დიზაინი იწყება გაზომვებიდან

თუ დამოუკიდებლად გადაწყვიტეთ აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, ჩვენ მიერ შესრულებული სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ თითოეული პუნქტის სწორად შესრულებაში.

ამასთანავე, შეგიძლიათ ისარგებლოთ აზომვის გამოძახების სერვისით.

რა უნდა გავზომოთ

ეს დეტალები დაგეხმარებათ თქვენ და დიზაინერს დაგეგმოთ ინტერიერი, რომელიც იდეალურად მოერგება თქვენს სახლს.

დიაგრამა 1 - სართულის გეგმა

გაზომეთ თითოეული კედელი, ფანჯრის ღიობების ჩათვლით.

სივრცე შესაძლებელია იყოს კვადრატული, T- ფორმის ან L ფორმის, როგორც ეს ნაჩვენებია.

აღნიშნეთ თითოეული ფანჯარა და კარი, ასევე როგორ იღება.

დაამატეთ ელექტრო ბუდეები და ნებისმიერი არსებული სანტექნიკა, ასევე ფიქსირებული საგნები, როგორიცაა ქვაბები, რადიატორები და სხვა.

გადმოწერა
დიაგრამა 1 - სართულის გეგმა
დიაგრამა 1 - სართულის გეგმა

დიაგრამა 1 - სართულის გეგმა

გაზომეთ თითოეული კედელი, ფანჯრის ღიობების ჩათვლით.

სივრცე შესაძლებელია იყოს კვადრატული, T- ფორმის ან L ფორმის, როგორც ეს ნაჩვენებია.

აღნიშნეთ თითოეული ფანჯარა და კარი, ასევე როგორ იღება.

დაამატეთ ელექტრო ბუდეები და ნებისმიერი არსებული სანტექნიკა, ასევე ფიქსირებული საგნები, როგორიცაა ქვაბები, რადიატორები და სხვა.

გადმოწერა
დიაგრამა 2 - კედლის გეგმა

დიაგრამა 2 - კედლის გეგმა

დარწმუნდით, რომ გაზომეთ ყველაზე მაღალი (C) და დაბალი (A) წერტილები. ასევე, თუ რამდენად შორსაა თქვენს ოთახში უკიდურესი წერტილი (B).

გაზომეთ თქვენი ფანჯრები და ქვედა სივრცე  (D).

გადმოწერა
დიაგრამა 2 - კედლის გეგმა

დიაგრამა 2 - კედლის გეგმა

დარწმუნდით, რომ გაზომეთ ყველაზე მაღალი (C) და დაბალი (A) წერტილები. ასევე, თუ რამდენად შორსაა თქვენს ოთახში უკიდურესი წერტილი (B).

გაზომეთ თქვენი ფანჯრები და ქვედა სივრცე  (D).

გადმოწერა